|
امر به معروف كن تا از اهل معروف شوى.
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

نظرسنجی

نظر در مورد خدمات دهی سازمان ؟
نظر شما در مورد سایت سازمان عمران شهرداری ارومیه چیست؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

مدیرعامل سازمان عمران

مهندس داریوش نوری

 

گالری تصاویر


 

پیوندها